Siden er nedlagt -Tekst fra gamle side,

“Patientforeningen Mine Rettigheder er en forening, der arbejder for at hjælpe borgere, der er kommet i kontakt med sundhedsvæsenet eller det sociale system på grund af sygdom.
Vi hjælper med at få besvaret uafklarede spørgsmål og få løst problemer vedrørende den (sags)behandling, de udsættes for.
Foreningen kan endvidere give råd og vejledning i privatøkonomiske spørgsmål, der ligeledes er opstået som følge af sygdom (overgang til sygedagpenge eller kontanthjælp f. eks.).
Vort mål er at sikre, at alle, der kommer i berøring med social- eller sundhedsvæsenet, får en sober og kvalificeret behandling, således at de forstår og kan acceptere de afgørelser, der træffes i deres sag.”

Siden opdateres SNART med nyt indhold