Uanset om du ejer eller lejer et sommerhus eller fritidshus, kan du se mere her, om hvordan du får billigt internet i sommerhuset. Der er flere måder at komme online på.Bredbånd til sommerhusejere

Flere og flere sommerhusejere overvejer at få installeret internet / bredbånd i sit sommerhus. Ofte tilbringer man mange dage i sommerhus, og i takt med at internet bliver en større og større del af mange menneskers liv, bliver behovet for bredbånd i fritidshuse også større.

Blandt danskere bliver der i gennemsnit brugt flere timer på internettet end der bliver set TV… Så se at få installeret bredbånd i sommerhuset. Mange anser det for værende lige i overkanten med internet/bredbånd, men faktum er, at et sommerhus også bliver nemmere at udleje i sommeren, hvis der er internet installeret.

Bredbånd i sommerhuset kan ofte bestilles i den lokale antenneforening. Er det ikke tilfældet, må du forhøre dig direkte hos de forskellige bredbånds leverandører om de kan levere bredbånd til dit sommerhuses adresse. Af bredbåndsleverandører kan nævnes YouSee, TDC, Telia, Telmore, Fullrate, Skyline osv. Søg selv på Google efter flere der kan installere internet i dit fritidshus eller sommerhus.

Forbrugsafregnet internet og bredbånd i sommerhuset (kan også benyttes af lejere af fritidshuse)

Man tilbringer jo ikke hele året i sommerhus og fritidshus. Derfor er det ikke altid den mest økonomiske løsning at købe permanent månedligt afregnet bredbånd. I stedet kan man vælge at købe mobilt internet, som bare kræver at man sætter en lille USB pen i sin computer og så er man online. Denne løsning kan fås som forbrugsafregnet, så du slipper for dyre regninger, når du ikke er i huset.

Telmore ,Telenor og 3 kan anbefales, hvis du overvejer denne løsning. Se på deres hjemmesider for mere information.

Selvom der er dækning i det meste af Danmark, bør du alligevel sørge for, at tjekke at der er dækning i det område hvor dit fritidshus eller sommerhus ligger. Især hvis huset ligger i ”Udkantsdanmark”.